Onderzoek

Onderzoek naar Stress op het werk

Het Onderzoek naar Stress op het Werk werd ontwikkeld om de effecten van massagetherapie op werkgerelateerde stress, angst productiviteit en voldoening te bepalen. Twee maal per week tijdens de lunchpauze werd er 5 weken lang een 15 minuten durende stoelmassage gegeven.

“Het is een hele verademing als ik de massage heb gehad. Mijn nek / schouders voelen een stuk soepeler aan.
Zo kunnen we er weer twee weken tegen aan”.

Judith, de Spiegel, Leeuwarden.

De resultaten zijn als volgt:

deelnemers gaven aan zich minder moe te voelen en in staat te zijn helderder te denken;
EEG alpha, beta en tetra golven veranderden in golven die overeenkomen met verhoogde alertheid (bijv. verlaagde alfa, verhoogde bèta en tetra); wiskundige problemen werden aan het eind van het onderzoek opgelost in ongeveer de helft van de tijd met circa 50% minder fouten.

Angsten waren aan het eind van de maand verminderd en de massage therapeut gaf aan dat de deelnemers aan het eind van het een maand durende onderzoek relaxeter waren.

Bron: Touch Therapy Institute van de Universiteit van Miami Publicatie: International Journal of Neuroscience (1996)

In de Volkskrant van maandag 16 september 2006 stond bijvoorbeeld een artikeltje over het gedaald zijn van het ziekteverzuim bij de belastingdienst in Den Haag van 12% naar 8% sinds er massages gegeven worden. Toeval? Ik denk het niet. Ook al ondergaan medewerkers maar zo nu en dan een massage, het maakt ze toch bewuster van hun werkhouding en mate van gespannenheid. Mijn ervaring is dat mensen vaak eindelijk hun goede voornemens van zorgen voor hun gezondheid gaan uitvoeren. Ook kunnen wij in een vroeg stadium mensen waarschuwen naar de huisarts te gaan, terwijl ze anders misschien met een klacht hadden doorgelopen die vroeg of laat zou escaleren. Zelfs als er geen klachten zijn is het in stand houden van uw gezondheid en regelmatige ontspanning een goede zaak.