Een ziektedag kost een bedrijf veel geld per werknemer (Arboned). Een stoelmassage bij Respectfultouch kost  € 25,- (half uur, excl. BTW). Als de stoelmassage 1 ziektedag per werknemer voorkomt, kunt u ons vaak uitnodigen op jaarbasis !

Omdat de werkgever de TouchPro® Europe stoelmasseur contracteert en betaalt en dus afnemer is van de prestaties, heeft hij om die reden, op grond van artikel 15 van de Wet op de omzet-belasting 1968, recht op aftrek van voorbelasting ( 21% b.t.w.)

Ten tweede kan de opdrachtgever het gehele factuurbedrag excl. de BTW als bedrijfskosten opvoeren. 

 

Bovenstaande is aftrekbaar indien u voldoet aan de volgende voorwaarden:

De opdrachtgever heeft de stoelmassage in een ARBO-plan staan waarin duidelijk gemaakt wordt dat dit een positieve uitwerking heeft op de werknemer

De massages dienen onder werktijd plaats te vinden

De werknemer betaald geen eigen bijdrage

Er is geen sprake van een privé besparing voor de werknemer

Voor meer informatie: website van het Ministerie van Financiën
(artikel 6)